www.MBO-ECONOMIE.nl

 

Rekenvaardigheid

 Rekenregels  
 
Op deze pagina vind je
materiaal voor zelfstudie voor het onderdeel rekenvaardigheid.

Aan de orde komen rekenregels, breuken, procenten en de eerstegraads vergelijking

www.mbo-economie.nl 

 

Wat zijn ook weer de rekenregels voor vermenigvuldigen, delen, optellen, afttrekken en haakjes uitwerken?

Tekstdocument
Rekenregels

Oefenprogramma
RV-rekenregels.exe

 
   Breuken
 

 

Wat is een breuk? Hoe tel je gelijknamige en ongelijknamige breuken op? Hoe kun je breuken vermenigvuldigen en delen?

Tekstdocument:
Breuken

Oefenprogramma
RV-breuken.exe

 
   Procenten

Wees altijd attent op mogelijke fouten in documenten en oefenopgaven

Mail deze naar
info@mbo-economie.nl

 

 

Hoe bereken je een percentage? En een procentuele verandering? Hoe bereken je bedragen in- en exclusief BTW?

Tekstdocument:
Procenten

Oefenprogramma
RV-procenten.exe

 
 

 Eerstegraads vergelijking

 

 

Hoe los je een eerstegraads vergelijking op?

Tekstdocument:
Eerstegraadsvergelijking

Oefenprogramma
RV1egraadsvergelijking.exe