Promotiemix
(communicatiemix)

◄www.MBO-ECONOMIE.nl
 

 

 

Gebaseerd op P.F. Oostveen Promotie- en plaatsmix Rendement NijghVersluys 2000 (nu: ThiemeMeulenhoff) Derde druk.  Wees altijd attent op mogelijke fouten in een oefening! Mail deze naar: info@mbo-economie.nl.