Productmix

◄www.MBO-ECONOMIE.nl

 

 

Gebaseerd op P.F. Oostveen Prijs- en productmix Rendement Nijgh/Versluys (nu: ThiemeMeulenhoff) 2000 Derde druk.  Wees altijd attent op mogelijke fouten in een oefening! Mail deze naar: info@mbo-economie.nl.