Prijsmix
(uitsluitend theorie en exclusief elasticiteiten)

◄www.MBO-ECONOMIE.nl
 

 

Gebaseerd op P.F. Oostveen Prijs- en productmix Rendement Nijgh/Versluys (nu: ThiemeMeulenhoff).2000 Derde druk.  Wees altijd attent op mogelijke fouten in een oefening! Mail deze naar: info@mbo-economie.nl.