Berekeningen met prijselasticiteit van de vraag

 

◄www.MBO-ECONOMIE.nl

 

 

Wees altijd attent op mogelijke fouten in een oefening! Mail deze naar: info@mbo-economie.nl.