www.MBO-ECONOMIE.nl  
 
 
Journaalposten
Duurzame productiemiddelen (DPM)
naar thema
1. Aankoop duurzame productiemiddelen
 
2. Afschrijven met % aanschafwaarde en een aparte rekening Afschrijving
INFO
3. DPM in grootboek en kolommenbalans
Op deze pagina staan presentaties van reeksen journaalposten over diverse deelonderwerpen.

De reeksen bestaan uit voorbeeldopgaven Ún voorbeelduitwerkingen

De gebruiker kan door muisklikken of door tikken op dat deel van het scherm dat de voorbeeldopgave weergeeft de uitwerkingen oproepen.

Bij de voorbeelden wordt geen gebruik gemaakt van een standaardrekeningschema. De grootboekrekeningen verschillen per per bedrijf en per boek

www.mbo-economie.nl

 

 

4. Buitengebruik / Verkoop / Inruil / verwijderen volledig afgeschreven DPM
5. Afschrijven met een % van de aanschafwaarde of de boekwaarde

Duurzame productiemiddelen
 
Permanentie (bij gelijkblijvende kosten / opbrengsten)
1. Waarom permanentie bij kosten en opbrengsten?
2. Permanentie bij de kosten
3. Permanentie bij de opbrengsten
4. Permanentie in grootboek en kolommenbalans
5. Controleberekening saldo transitorische rekening

Permanentie
 
Wees altijd attent op mogelijke fouten in documenten en oefenopgaven

maail deze naar:

info@mbo-economie.nl

Permanentie (als kosten wijzigen)
1. Voorbeeld 1 Wijziging verzekeringspremie op 1/3
2. Voorbeeld 2 Rente bij aflossing hypotheek op 1/4 en 1/10

Permanentie als kosten wijzigen
 
 
Permanentie alleen einde boekjaar
 
1. "Gewone" kosten- en opbrengstenboekingen gedurende het jaar
 
2. Correctieboekingen einde jaar
 
3. Voorbeeld 1 Permanentie kosten alleen einde boekjaar
 
4. Voorbeeld 2 Permanentie opbrengsten alleen einde boekjaar

Permanentie alleen einde boekjaar
 
 
 
 
Verliezen op debiteuren als er geen voorziening is
 
 
 
Verliezen op debiteuren als er geen voorziening is
 
 
 
 
Kortingen bij verkoop op rekening
 
1. Rabat bij verkoop op rekening
 
2. Betalingskorting bij verkoop op rekening
 
 
 
Kortingen bij verkoop
 
 
 
 
Inkopen en verkopen gelijktijdig met VVP
 
 
 
1. Wat is een vaste verrekenprijs (VVP)?
 
2. Inkopen / inkoopretour met VVP
 
3. Verkopen / verkoopretour met VVP
 
4. Wijzigen van VVP
 
 
 
Inkopen-verkopen gelijktijdig
 
 
 
 
Inkopen en verkopen ongelijktijdig met VVP
 
Inkopen
 
1.1 Eerst ontvangst goederen en daarna facturen
 
1.2 Eerst ontvangst facturen en daarna goederen
 
1.3 Geen vaste volgorde
 
Verkopen
 
2.1 Nafacturering
 
2.2 Voorfacturering
 
2.3 Geen vaste volgorde (wordt niet behandeld)
 
 
 

 Inkopen-verkopen ongelijktijdig