www.MBO-ECONOMIE.nl

 

 

 


 

Prijselasticiteit

 De vraag
 
Op deze pagina vind je
materiaal voor zelfstudie voor het onderdeel prijselasticiteit van de vraag

 

 

www.mbo-economie.nl 

 

De vraag
De vraag is het verband tussen de gevraagde hoeveelheid van een product (qv) en de prijs van het product (p). Ceteris Paribus.

Ceteris paribus. Dat betekent: onder overigens gelijkblijvende omstandigheden. Ofwel: alle overige factoren worden constant verondersteld.

 

  

   Prijselasticiteit van de vraag

Wees altijd attent op mogelijke fouten in documenten en oefenopgaven

Mail deze naar
info@mbo-economie.nl

 

 

Prijselasticiteit van de vraag
De mate waarin de gevraagde hoeveelheid van een product(qv) gevoelig is voor een verandering van de prijs van het product (p).

                                       

            %-verandering gevraagde hoeveelheid (gevolg)
Ev  =     -----------------------------------------------------------------
            %-verandering van de prijs (oorzaak)


 

De prijselasticiteit heeft meestal een negatieve uitkomst  (-),  want er is meestal een negatief verband tussen p en qv:  Als p daalt, stijgt qv. En als p stijgt, daalt qv

 

Verder geldt:

 

                             nieuw - oud                                      

%-verandering =   ------------------- x 100 %  of  

                                 oud