www.MBO-ECONOMIE.nl
 
 
Overzichten

 Rekenvaardigheid
 Basiskennis bedrijfsadministratie
 
Prijselasticiteit van de vraag

 

 

Presentaties journaalpostenDuurzame productiemiddelen (DPM)

Permanentie

Permanentie als kosten wijzigen

Permanentie alleen einde boekjaar

Voorzieningen

Verliezen op (dubieuze) debiteuren als er geen voorziening is

Kortingen bij verkoop op rekening

Inkoop en verkoop gelijktijdig met VVP

Economische voorraad, voorinkopen grondstoffen en voorverkopen goederen

Inkoop en verkoop ongelijktijdig met VVP

 

Info

Deze site is gericht op de bedrijfsadministratieve studierichtingen in het mbo.

Op deze site staan onder de titel "Onderwerpen" enkele overzichten, samenvattingen, oefeningen en presentaties die studenten kunnen raadplegen bij het bestuderen van het studiemateriaal.

Onder de titel "Uit het archief" staan nog enkele oefeningen en programma's die betrekking hebben op de zogenaamde derde generatie eindtermen. Misschien heeft iemand daar nog iets aan.

Voor kritiek, suggesties en opmerkingen mail naar info@mbo-economie.nl

bert slingerland

 

 

 

 

Wees altijd attent op mogelijke fouten in documenten en oefenopgaven

Mail deze naar
info@mbo-economie.nl

 

 

 

Uit het archief
Oefeningen online
 
Prijsmix
 
Productmix
 
Promotiemix
 
Plaatsmix
 
Offertes en orders

 Downloads

  Downloads